Hjem Links | Esbønderup | hi-nrG | Wikipedia | Google Om REZ

Velkommen til


REZ Logo

Du er besøgende no.  #!/usr/bin/perl -w use locale; $countfile="count.dat"; $val = uc($ENV{'QUERY_STRING'}); print "Content-type: text/html\n\n"; open(COUNT,"< $countfile") || die "Can't open count data file for Reading: $!\n"; while(){ ($key,$num)=split(/ /); chomp($num); $key{$key}=$num; }; close(COUNT); if (exists($key{$val})) { $key{$val}=++$key{$val}; print $key{$val}; open(COUNT,"> $countfile") || die "Can't open count data file for Writing: $!\n"; while (($k,$v)= each(%key)) { print COUNT $k . " ". $v . "\n"; }; close(COUNT); };  siden 11. juli 2003

Google
Søg på        WWW     Rez.dk

Du kan kontakte